ENG
Neželjena baština

Neželjena baština

Last Minute Cinema

Irena Škorić

Spomenici svjedoče o ljudima i vremenu u kojem su nastali. Ali i uništeni, svjedoče o ljudima i vremenu u kojem su nestali. Iz spomenika se iščitava historija čovjeka i društva u kojem živi. Od 1945. do 1990. godine izgrađene su hiljade spomenika narodnooslobodilačkoj borbi po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Mnogi od njih bili su vrlo visoke umjetničke vrijednosti. U Hrvatskoj je od 1990-ih srušena i devastirana polovina, otprilike tri hiljade. Film govori o sudbini umjetničkih djela pretvorenih u otpad, ali i o društvu koje se odreklo svoje historije i vrijedne umjetnosti.

Scenaristica i rediteljica: Irena Škorić
Producentica: Irena Škorić
Montažer: Silvije Magdić
Autor muzike: Ivo Josipović
Producentska kuća:
Artizana film d.o.o.