ENG

Politika privatnosti

 Last updated: 23. maj 2018. (Version 1.0)

A) Ova obavijest

Sažetak – Ova obavijest

Ova obavijest precizira na koji način mi možemo procesuirati Vaše lične podatke. S vremena na vrijeme može biti izmijenjena ili dopunjena, pa Vas molimo da pratite izmjene i dopune.


Ovu obavijest izdaje Al Jazeera Media Network u ime kompanije, njenih podružnica i filijala (u nastavku označeno kao "Al Jazeera", "mi", "nas" i "naše") i namijenjena je subjektima izvan naše organizacije s kojima sarađujemo, uključujući klijente, posjetioce naše stranice, korisnike naših aplikacija i ostale korisnike naših usluga (u nastavku "Vi"). Definicije pojmova korištenih u ovoj obavijesti sadržane su u odjeljku T u nastavku.

U svrhu ove obavijesti Al Jazeera ima ulogu kontrolora. Kontakt-podaci su sadržani u odjeljku S.

Ova obavijest s vremena na vrijeme može biti dopunjena ili ažurirana kako bi se pojasnile izmjene u našoj praksi u smislu procesuiranja ličnih podataka ili izmjena u važećem zakonu. Preporučujemo Vam da je pažljivo čitate i da redovno provjeravate ovu stranicu kako biste pratili promjene koje eventualno pravimo u skladu s odredbama ove obavijesti.

B) Prikupljanje ličnih podataka

Sažetak – Prikupljanje ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo pribaviti na sljedeće načine: direktno od Vas (npr. u slučaju kad Vi kontaktirate s nama); tokom naše saradnje s Vama (npr. ako Vi izvršite kupovinu); kad Vi objavite svoje lične podatke (npr. ako posredstvom društvenih medija objavite javni post o nama); kad Vi preuzmete, instalirate ili koristite bilo koju od naših aplikacija; prilikom Vaše posjete našim stranicama; kad se registrirate za korištenje bilo koje od naših stranica, aplikacija ili usluga; kad sarađujete s bilo kojom trećom stranom čiji su sadržaji ili oglasi prisutni na našoj stranici ili aplikacijama. Vaše lične podatke možemo dobiti i posredstvom trećih subjekata (npr. Ovlaštenih tijela za primjenu zakona).

 Prikupljanje ličnih podataka: Mi možemo prikupiti Vaše lične podatke putem sljedećih izvora:

 • Podaci koje Vi dostavite: Vaše lične podatke možemo dobiti kad ih nama dostavite (npr. kad kontaktirate s nama e-mailom, telefonom ili na neki drugi način ili kad nam dostavite svoju vizit-karticu).
 • Podaci dobijeni saradnjom: Vaše podatke možemo prikupiti ili dobiti tokom naše saradnje s Vama (npr. ako od nas kupujete uslugu, gdje je to primjenjivo).
 • Podaci koje vi objavite: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti ako ih Vi objavite posredstvom društvenih medija (npr. možemo prikupiti podatke s Vašeg profila na društvenim mrežama, ako objavite post o nama).
 • Podaci dobijeni putem aplikacije: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti ako Vi koristite ili preuzmete neku od naših aplikacija.
 • Podaci dobijeni s web-stranica: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti ako Vi posjetite bilo koju od naših stranica ili upotrijebite bilo koji izvor dostupan na njima.
 • Detalji o registraciji: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti kad Vi koristite ili se registrirate da koristite bilo koju od naših stranica, aplikacija ili servisa.
 • Sadržaj i informacije vezane za reklame: Ako Vi sarađujete s bilo kojom trećom stranom ili se oglašavate na stranici ili aplikaciji, mi možemo dobiti lične podatke o Vama od relevantne treće strane.
 • Informacije treće strane: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti od trećih strana koje nam ih dostave (npr. agencije za kreditne preporuke, službe koje provode zakone...).

C) Kreiranje ličnih podataka

Sažetak – Kreiranje podataka o Vama

Mi možemo kreirati podatke o Vama (npr. zabilješka Vaše saradnje s nama).


Mi možemo kreirati podatke o Vama, poput zabilješki Vaše saradnje s nama i podatke o historiji Vaše kupovine (naših usluga) gdje je to odgovarajuće.

D) Kategorije ličnih podataka koje možemo procesuirati

Sažetak – Kategorije ličnih podataka koje možemo procesuirati

Mi možemo procesuirati Vaše lične podatke (npr. Vaše ime); demografske podatke (npr. Vaša dob); Vaše kontakt-podatke (npr. Vaša adresa); bilješku Vaših pristanaka / dozvola; detalje o kupovini; detalje o načinu plaćanja (npr. Vaša adresa registracije kartice); informacije o našim stranicama i aplikacijama (npr. vrsta uređaja koji upotrebljavate); podaci o Vašem poslodavcu (gdje je to relevantno); informacije o Vašoj saradnji s našim sadržajem ili oglasima; bilo koje Vaše mišljenje o nama koje je nama važno.


Mi možemo procesuirati sljedeće kategorije ličnih podataka o Vama:

 • Lični podaci: ime(na); preferirano ime; fotografija.
 • Demografske informacije: spol; datum rođenja / dob; državljanstvo; pozdrav; titula i izbor jezika komunikacije.
 • Kontakt-podaci: adresa za korespondenciju, broj telefona, e-mail adresa i detalji o Vašim javnim profilima na društvenim mrežama.
 • Zabilježeni pristanci / dozvole: bilješke o bilo kojim dozvolama / pristancima koje ste dali navodeći datum i vrijeme, način davanja pristanka i bilo koje informacije vezane za naprijed navedeno (npr. predmet davanja pristanka / dozvole).
 • Detalji o kupovini: bilješke o cijeni i kupovini.
 • Detalji plaćanja: bilješka računa; bilješke o plaćanju, adresi, metodi plaćanja, broj računa ili broj kreditne kartice, ime vlasnika kartice ili ime vlasnika računa, kartica ili podaci o sigurnosti računa, datum početka i isteka važenja kartice, BACS podaci, SWIFT podaci, IBAN podaci, iznos plaćanja, datum plaćanja i bilješke o čekovima.
 • Podaci koji se odnose na naše stranice i aplikacije: vrsta uređaja, operativni sistem, vrsta pretraživača, postavke pretraživača, IP-adresa, jezičke postavke, datum i vrijeme povezivanja sa stranicom, statistika upotrebe aplikacije, postavke aplikacije, datum i vrijeme povezivanja na nju, podaci o lokaciji i ostale tehničke informacije vezane za komunikaciju (od kojih neke mogu sadržavati lične podatke); korisničko ime, lozinka, sigurnosni podaci o prijavi, podaci o upotrebi, zbirne statističke informacije.
 • Podaci o poslodavcu: u slučaju da s nama sarađujete u svojstvu zaposlenika, ime, adresa, telefonski broj kompanije i e-mail adresa onoliko koliko je to potrebno.
 • Sadržaj i podaci iz reklama / oglasa: bilješke Vaše posjete našim online oglasima / reklamama i sadržajima, bilješke oglašavanja i sadržaja prikazanih Vama na stranicama ili aplikacijama i bilo koja vrsta interakcije koju ste mogli imati s takvim sadržajem ili oglasima, uključujući prelazak i(li) klikove mišem, bilo koje formulare koje popunite (uključujući i formulare čije ispunjavanje ne završite) i bilo koje interakcije na ekranu osjetljivom na dodir.
 • Mišljenja i stavovi: bilo koje mišljenje ili stav koji izrazite i / ili nam odlučite poslati ili javni postovi o nama na društvenim mrežama.

E) Pravni osnov za procesuiranje ličnih podataka

Sažetak – Pravni osnov za procesuiranje ličnih podataka

Mi imamo pravo procesuirati Vaše lične podatke u slučaju kada ste: Vi ranije dali svoj jasan pristanak; kad je procesuiranje neophodno za ugovor između Vas i nas; kad se takvo procesuiranje zahtijeva važećim zakonima; kad je takvo procesuiranje neophodno u svrhu zaštite vitalnih interesa bilo koje osobe ili kad mi imamo validan i legitiman interes za procesuiranje.


Tokom procesuiranja Vaših ličnih podataka u svrhu preciziranu u ovoj obavijesti mi se možemo osloniti na jednu ili više sljedećih pravnih osnova, ovisno o okolnostima:

 • Pristanak: Možemo procesuirati Vaše lične podatke ako smo ranije dobili Vaš jasan pristanak (ovaj pravni osnov koristi se samo u vezi s procesuiranjem koje je u potpunosti dobrovoljno – dakle, nije primjenjiv u slučaju kad je procesuiranje podataka neophodno ili obavezno prema zakonu);
 • Neophodno u skladu s ugovorom: Vaše lične podatke možemo procesuirati ako je to neophodno i vezano za bilo koji ugovor koji potpišete s nama;
 • Usaglašenost s važećim zakonom: Možemo procesuirati Vaše lične podatke ako se to traži važećim zakonom;
 • Vitalni interes: Možemo procesuirati Vaše lične podatke ako je to neophodno za zaštitu vitalnih interesa bilo kojeg pojedinca;
 • Legitimni interes: Možemo procesuirati Vaše lične podatke ondje gdje imamo legitimni interes za obradu u svrhu upravljanja, vođenja ili promocije našeg posla i ako takav interes ne ugrožava Vaše interese, osnovna prava ili slobode.

F) Osjetljivi lični podaci

Sažetak – Osjetljivi lični podaci

Mi ne želimo prikupljati niti na bilo koji način procesuirati Vaše osjetljive lične podatke. U slučaju da imamo potrebu za procesuiranjem Vaših osjetljivih ličnih podataka u legitimne svrhe radimo to u skladu s važećim zakonom.


Ne želimo prikupljati niti na bilo koji način procesuirati Vaše osjetljive lične podatke u okviru našeg redovnog poslovanja. U slučaju kad je neophodno procesuirati Vaše osjetljive lične podatke iz bilo kojih razloga pozivamo se na sljedeće pravne osnove:

 • Usaglašenost s važećim zakonom: Možemo procesuirati Vaše osjetljive lične podatke u slučaju kad je to zatraženo ili dozvoljeno važećim zakonom (npr. u svrhu usaglašavanja s našom obavezom izvještavanja o raznolikosti, ili kako bismo razvili materijal za novinarske svrhe);
 • Otkrivanje i prevencija kriminala: Možemo procesuirati Vaše osjetljive lične podatke u slučaju gdje je procesuiranje neophodno zbog otkrivanja ili prevencije kriminala (uključujući sprečavanje prevara);
 • Uspostavljanje, primjena ili zaštita legalnih prava: Možemo procesuirati Vaše osjetljive lične podatke u slučaju gdje je procesuiranje neophodno zbog uspostavljanja, primjene ili zaštite legalnih prava;
 • Pristanak: Možemo procesuirati Vaše osjetljive lične podatke ako imamo, u skladu s važećim zakonom, Vaš prethodni jasan pristanak za njihovo procesuiranje (ovaj pravni osnov koristi se u vezi s procesuiranjem koje je u potpunosti dobrovoljno i ne koristi se u slučajevima kad je to obavezno ili neophodno na bilo koji način).

G) Svrhe za koje možemo procesuirati Vaše lične podatke

Sažetak – Svrhe za koje mi možemo procesuirati Vaše lične podatke

Mi možemo procesuirati Vaše lične podatke u sljedeće svrhe: pružanje usluga Vama; novinarske svrhe; vođenje naših stranica i aplikacija; komunikacija s vama; upravljanje našim IT-sistemom; zdravlje i sigurnost; upravljanje finansijama; provođenje anketa; osiguranje naših prostorija i sistema; provođenje istrage gdje je to neophodno; usaglašenost s važećim zakonom; unapređenje naših stranica, aplikacija i usluga.


Svrhe u koju možemo procesuirati Vaše lične podatke, prema važećem zakonu, uključuju:

Pružanje usluga Vama: omogućavanje pristupa našim stranicama, aplikacijama, usluga za Vas; pružanja usluga koje ste tražili; dostavu promotivnih materijala na Vaš zahtjev i komunikaciju s Vama vezano za navedene usluge.

 • Novinarske svrhe: Kreiranje, odabir i nasumični odabir sadržaja i medija u audio, video, štampanom, online, emitovanom i drugim oblicima, u vezi s vijestima, trenutnim događanjima, u obrazovne i zabavne svrhe, u svrhu prikupljanja vijesti i uređivačke svrhe.
 • Naše stranice i aplikacije: vođenje u upravljanje našim stranicama i aplikacijama; pružanje sadržaja za Vas; prikazivanje oglasa i ostalih informacija Vama; komunikacija i saradnja s Vama putem naših stranica i aplikacija te obavještavanje Vas o promjenama na našim stranicama, aplikacijama ili u našim uslugama.
 • Komunikacija: komunikacija s Vama bilo kojim putem (uključujući komunikaciju e-mailom, telefonom, SMS-om, putem društvenih medija, pošte ili lično), vijesti i ostale informacije za koje biste mogli biti zainteresirani, s ciljem osiguranja da je Vama takva komunikacija upućena u skladu s važećim zakonom, zadržavajući i ažurirajući Vaše lične podatke gdje je to potrebno uz Vaš prethodni dobrovoljni pristanak gdje se to zahtijeva.
 • Komunikacije i IT-operacije: upravljanje našim sistemom komunikacija; operacije sigurnosti IT-sistema i revizija njegove sigurnosti.
 • Zdravlje i sigurnost: ocjena zdravlja i sigurnosti i vođenje bilješki te usaglašenost s povezanim pravnim obavezama.
 • Upravljanje finansijama: prodaja; finansije; revizija pravnih subjekata; menadžment dobavljača.
 • Upitnici: Vaš angažman s ciljem dobijanja Vašeg mišljenja o našim uslugama ili drugim pitanjima o proizvodima i uslugama trećih strana i o ostalim temama koje uključuju nove i tekuće poslove.
 • Sigurnost: fizička sigurnost naših prostora (uključujući snimke o posjetama našim prostorijama i CCTV snimke); elektronička sigurnost (uključujući bilješke o prijavi i detalje o pristupu).
 • Istrage: otkrivanje, istrage i prevencija kršenja politika i krivične prekršaje u skladu s važećim zakonom.
 • Pravne procedure: uspostavljanje, primjena i zaštita ličnih prava.
 • Usaglašenost sa zakonom: usaglašenost s našim pravnim i regulatornim obavezama u skladu s važećim zakonom.
 • Unapređivanje naših stranica aplikacija i usluga: identifikacija pitanja vezanih za naše stranice, aplikacije ili usluge; planiranje unapređenja naših stranica, aplikacija ili usluga i kreiranje novih.

H) Obznanjivanje ličnih podataka trećim stranama

Sažetak – Obznanjivanje ličnih podataka trećim stranama

Mi Vaše lične podatke možemo obznaniti: zakonskim i regulatornim vlastima; našim vanjskim savjetnicima; našim procesorima; bilo kojoj strani ako je neophodno u vezi s legalnim procedurama; bilo kojoj strani ako je to u interesu istrage, otkrivanja ili prevencije krivičnih prekršaja; bilo kojem kupcu našeg posla; bilo kojoj trećoj strani koja pruža oglašavanje, dodatke ili sadržaj koji se koristi na našim stranicama ili lokacijama.


Možemo obznaniti Vaše lične podatke bilo kojoj osobi unutar grupe Al Jazeera, u legitimne poslovne svrhe (uključujući upravljanje našom stranicom i aplikacijama, kao i pružanje usluga Vama), u skladu s važećim zakonom:

 • pravnim i regulatornim vlastima, na njihov zahtjev ili u svrhu prijave bilo kojeg stvarnog ili sumnjivog kršenja važećih zakona ili pravila;
 • računovođama, revizorima, pravnicima i drugim eksternim profesionalnim savjetnicima Al Jazeere, a gdje su navedeni podaci predmet obavezujućih ugovornih obaveza čuvanja povjerljivosti;
 • trećoj strani – procesorima (poput pružalaca usluga plaćanja, transportne kompanije itd.), bilo gdje u svijetu, što je predmet uvjeta navedenih u odjeljku K;
 • bilo kojem relevantnom subjektu, agenciji za provođenje zakona ili sudu, u obimu koji je neophodan za uspostavljanje, primjenu ili odbranu legitimnih prava;
 • bilo kojem relevantnom subjektu u svrhu prevencije, istrage, otkrivanja ili procesuiranja krivičnih prekršaja ili izvršenja krivičnih kazni, uključujući nadzor i prevenciju prijetnji javnoj sigurnosti;
 • bilo kojoj relevantnoj trećoj strani, kupcu / kupcima u slučaju kad prodajemo ili prenosimo sve ili bilo koji relevantan dio našeg poslovanja ili imovine (uključujući situacije reorganizacije, raspuštanja ili likvidacije);
 • bilo kojem relevantnom trećem subjektu, pružaocu usluga, gdje naše stranice i naše aplikacije koriste oglašavanje trećih strana, dodatke ili njihov sadržaj. Ako odlučite koristiti bilo koji od navedenih oglasa, dodataka ili sadržaja, Vaši lični podaci mogu biti podijeljeni s trećim subjektom – pružaocem usluga. Preporučujemo Vam da revidirate Politiku o zaštiti privatnosti trećih subjekata prije nego što počnete koristiti njihove oglase, dodatke ili sadržaj.

Ako mi angažiramo treću stranu – procesora za procesuiranje Vaših ličnih podataka, taj procesor bit će predmet obavezujućih ugovornih odredbi koje predviđaju da: 1) može procesuirati samo lične podatke u skladu s našim prethodnim instrukcijama u pisanom obliku; 2) mora primijeniti mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti ličnih podataka, zajedno sa svim dodatnim zahtjevima prema važećem zakonu.

I) Profiliranje

Sažetak – Profiliranje

Procesuiranje Vaših ličnih podataka može uključiti automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje / oblikovanje podataka.


Procesuiranje Vaših ličnih podataka može uključivati automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje koje se radi za sljedeće svrhe:

Profiliranje Logika aktivnosti profiliranja Posljedice po Vas

Personalizirani sadržaj Mi možemo analizirati Vašu upotrebu stranica / aplikacija zajedno s ostalim javno dostupnim informacijama i informacijama trećih strana. Te informacije mogu se upotrijebiti da ukažu na najbolji sadržaj i / ili usluge koje Vas mogu interesirati. Aktivnost profiliranja može imati za posljedicu da Vi na našim stranicama ili aplikacijama vidite različit sadržaj od onoga što vide naši drugi korisnici. Mi ne ograničavamo pristup ostalim sadržajima ako to nije traženo zakonom ili nekim našim politikama.

Geografski sadržaj Mi možemo koristiti informacije o Vašoj geografskoj lokaciji. Te informacije možemo upotrijebiti kako bismo osigurali da Vi vidite samo sadržaj dostupan na tim geografskim područjima. Aktivnost profiliranja može imati za posljedicu da Vi ne vidite određene sadržaje / usluge. Mi ne ograničavamo pristup ostalim sadržajima ako to nije traženo zakonom ili nekim našim politikama.

 

 

J) Međunarodni prijenos ličnih podataka

Sažetak – Međunarodni prijenos ličnih podataka

Mi možemo prenijeti Vaše lične podatke primaocima u drugim zemljama. Ako mi prenosimo lične podatke iz zemalja EEA-e (Evropskog ekonomskog prostora) primaocu izvan EEA-e koji nije pod adekvatnom jurisdikcijom, prijenos će biti izvršen u skladu sa standardnim ugovornim odredbama.


S obzirom na međunarodnu prirodu našeg posla, možemo imati potrebu da prenesemo Vaše podatke unutar grupe Al Jazeera i trećim stranama, kako je i naznačeno u odjeljku K, u vezi sa svrhom preciziranom u ovoj obavijesti. Iz tih razloga možemo prenijeti Vaše lične podatke u druge zemlje koje mogu imati drugačije zakone i zahtjeve usklađenosti zaštite ličnih podataka koji se primjenjuju na njihovoj teritoriji.

Kad mi prenosimo Vaše lične podatke iz EEA-e primaocima izvan EEA-e koji nisu pod adekvatnom jurisdikcijom, radimo to u skladu sa standardnim ugovornim odredbama. Vi možete zahtijevati da dobijete kopiju standardnih ugovornih odredbi, koristeći se kontakt-podacima ponuđenim u odjeljku S.

Molimo Vas: primite k znanju da, kad Vi prenosite bilo koje lične podatke direktno Al Jazeerinim povezanim subjektima osnovanim izvan zemalja EEA-e, mi ne preuzimamo odgovornost za taj prijenos. U svakom slučaju mi ćemo prenijeti Vaše lične podatke s tačke gdje ih primimo u skladu s odredbama ove politike privatnosti.

K) Sigurnost podataka

Sažetak – Sigurnost podataka

Mi primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke. Molimo Vas da osigurate da Vaši podaci koje šaljete nama budu dostavljeni sigurno.


Primijenili smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti osmišljene kako bismo zaštitili Vaše lične podatke prilikom slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, nedozvoljenog objavljivanja, nedozvoljenog pristupa i ostalih nezakonitih ili nedozvoljenih formi procesuiranja u skladu s važećim zakonom.

Budući da je internet otvoren sistem, prijenos informacija posredstvom njega nije sasvim siguran. Iako ćemo mi primijeniti sve razumne mjere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke, ne možemo garantirati za sigurnost podataka koje Vi prenosite nama koristeći se internetom – bilo koji takav prijenos Vi obavljate na vlastiti rizik i odgovorni ste za siguran prijenos Vaših ličnih podataka koje nam šaljete.

L) Tačnost podataka

Sažetak – Tačnost podataka

Mi preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su Vaši lični podaci tačni i ažurirani, odnosno obrisani ili ispravljeni ako saznamo da nisu tačni.


Preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su:

 • Vaši lični podaci koje mi procesuiramo tačni i – gdje je to potrebno – ažurirani;
 • svi Vaši podaci koje mi procesuiramo, u slučaju da nisu tačni (imajući u vidu svrhu u koju su procesuirani), obrisani ili odmah ispravljeni.

S vremena na vrijeme možemo zatražiti od Vas da potvrdite tačnost Vaših ličnih podataka.

M) Minimiziranje podataka

Sažetak – Minimiziranje podataka

Mi preduzimamo sve razumne korake kako bismo ograničili obim Vaših ličnih podataka koje procesuiramo samo onoliko koliko je neophodno.


Preduzimamo sve razumne korake kako bismo osigurali da su Vaši lični podaci, koje mi procesuiramo, procesuirani samo do nivoa neophodnog u vezi sa svrhom definiranom u ovoj obavijesti.

N) Zadržavanje podataka

Sažetak – Zadržavanje podataka

Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bismo osigurali da se Vaši lični podaci zadrže samo onoliko koliko je to neophodno.


Preduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se Vaši lični podaci procesuiraju tokom minimalnog perioda neophodnog za svrhu pojašnjenu u ovoj obavijesti. Kriteriji za određivanje perioda zadržavanja Vaših ličnih podataka jesu sljedeći:

 1. zadržat ćemo kopiju Vaših ličnih podataka u formi koja dozvoljava identifikaciju samo dok:
  1. imamo tekuću poslovnu vezu s Vama (npr. dok koristite naše usluge ili dok ste zakonski uključeni na našu listu dostave e-maila i dok se ne odjavite);
  2. dok su Vaši lični podaci neophodni u vezi sa zakonskim svrhama definiranim u ovoj obavijesti, za što imamo validnu i neprekinutu pravnu osnovu (npr. gdje su Vaši lični podaci uključeni u ugovor između nas i Vašeg poslodavca),

plus:

 1. trajanje
  1. bilo koji ograničavajući period u važećem zakonu (tj. bilo koji period tokom kojeg neka osoba može podnijeti legalnu tužbu protiv nas u vezi s korištenjem Vaših ličnih podataka, ili do perioda dokad Vaši lični podaci mogu biti relevantni);
  2. dodatno dva mjeseca po isteku svakog takvog ograničenja (dakle, ako osoba podnese tužbu na kraju perioda ograničenja, mi još imamo dovoljno vremena da identificiramo bilo koje lične podatke relevantne za tužbu)

i:

 1. dalje, ako je podnesena neka legalna tužba, mi možemo nastaviti procesuirati Vaše lične podatke tokom perioda potrebnog u vezi s tužbenim zahtjevom.

Tokom perioda naznačenih u paragrafima 2a i 2b ograničit ćemo naše procesuiranje Vaših ličnih podataka na održavanje njihove sigurnosti, osim u slučaju kad moraju biti revidirani zbog pravnih tužbi ili bilo kojih drugih obaveza u skladu s važećim zakonom.

 Kad periodi navedeni u paragrafima 1, 2 i 3 isteknu, mi ćemo:

 • trajno izbrisati / uništiti relevantne lične podatke;
 • anonimizirati ih.

O) Vaša prava

Sažetak – Vaša prava

Pod važećim zakonom Vi možete imati više prava, uključujući pravo da: nama ne dostavite svoje lične podatke; pristupite svojim ličnim podacima; zahtijevate ispravku nepravilnosti; osigurate brisanje podataka ili ograničenje njihovog procesuiranja; prigovorite na njihovo procesuiranje; zahtijevate njihov prijenos drugom kontroloru; opozovete / povučete Vaš pristanak; podnesete žalbu nadležnim službama za zaštitu ličnih podataka. Mi od Vas također možemo zahtijevati da podnesete dokaz o svom identitetu prije nego što uvažimo navedena prava.


Prema važećem zakonu, Vi možete imati više prava u smislu procesuiranja Vaših relevantnih ličnih podataka, uključujući pravo da:

 • nama ne dostavite svoje lične podatke (ipak, molimo: primite k znanju da Vam možda nećemo biti u mogućnosti pružiti potpuno korištenje naših stranica, aplikacija ili usluga ako nam ne dostavite svoje lične podatke – npr. možda nećemo moći procesuirati Vaše naloge bez neophodnih podataka);
 • zahtijevate pristup ili kopije svojih relevantnih ličnih podataka, zajedno s informacijama vezanim za njihovu prirodu, procesuiranju i objavljivanju;
 • zahtijevate ispravku bilo kakvih netačnosti u Vašim relevantnim ličnim podacima;
 • zahtijevate na legitimnoj osnovi:
  • brisanje Vaših relevantnih ličnih podataka;
  • ograničenje njihovog procesuiranja;
 • prigovorite na legitimnoj osnovi na procesuiranje Vaših relevantnih ličnih podataka od nas ili subjekata koji ih procesuiraju u naše ime;
 • imate određene relevantne lične podatke prenesene na drugog kontrolora u strukturiranom, uobičajeno korištenom formatu, mašinski čitljivom do mjere do koje je to moguće;
 • kad mi procesuiramo Vaše relevantne lične podatke na osnovu Vaše saglasnosti, opozovete saglasnost (uz napomenu da takav opoziv neće utjecati na punopravnost bilo kojeg procesuiranja obavljenog prije datuma našeg prijema obavijesti o opozivu saglasnosti niti spriječiti procesuiranje Vaših ličnih podataka za koje postoji uporište u drugim važećim pravnim osnovama);
 • podnesete žalbu nadležnim službama za zaštitu podataka u smislu procesuiranja Vaših relevantnih ličnih podataka od nas ili u naše ime.

Ovo neće utjecati na Vaša zakonska prava.

Kako biste ostvarili jedno ili više navedenih prava ili postavili pitanje vezano za njih ili bilo koje druge odredbe ove obavijesti ili o procesuiranju Vaših ličnih podataka, molimo da koristite kontakt-podatke ponuđene u odjeljku S. Molimo i da primite k znanju sljedeće:

 • možemo zahtijevati da dokažete svoj identitet prije nego što uvažimo Vaša navedena prava;
 • kad Vaš zahtjev iziskuje dodatno utvrđivanje činjenica (npr. određivanje je li neko procesuiranje bilo u suprotnosti s važećim zakonom), istražiti ćemo Vaš zahtjev u razumnom roku prije nego što donesemo odluku o akcijama koje ćemo poduzeti.

P) Kolačići i slične tehnologije

Sažetak – Kolačići i slične tehnologije

Mi možemo procesuirati Vaše lične podatke primjenom ili čitanjem kolačića i sličnih tehnologija. Za više informacija molimo da pogledate našu politiku korištenja kolačića. 


Kad posjećujete stranicu ili koristite aplikaciju, možemo koristiti naše kolačiće na Vašem uređaju ili čitati kolačiće koji već postoje na Vašem uređaju, za što uvijek trebamo Vaš pristanak, gdje se to zahtijeva, a u skladu s važećim zakonom. Koristimo kolačiće kako bismo zabilježili informacije o Vašem uređaju i pretraživaču te, u nekim slučajevima, Vaše preference i navike pretraživanja. Možemo procesuirati Vaše lične podatke kroz kolačiće i slične tehnologije, u skladu s našom politikom korištenja kolačića.

R) Direktni marketing

Sažetak – Direktni marketing

Mi možemo procesuirati Vaše lične podatke kako bismo kontaktirali s Vama, nudeći informacije o uslugama koje bi Vas mogle zanimati. Vi se možete odjaviti bez naknade, u bilo koje vrijeme.


Možemo procesuirati Vaše lične podatke u bilo koje vrijeme putem e-maila, telefona, direktne pošte ili drugih oblika komunikacije kako bismo Vam dostavili informacije vezane za usluge koje bi Vas mogle zanimati. Ako mi Vama pružamo usluge, možemo Vam poslati informacije vezane za naše usluge, buduće promocije i ostale informacije koje bi Vam mogle biti zanimljive koristeći se kontakt-podacima koje ste nam dostavili, uvijek u skladu s važećim zakonom.

Vi se možete odjaviti s naše promotivne e-mail liste uvijek jednostavnim klikom na link za odjavu, koji je sastavni dio svakog promotivnog e-maila koji šaljemo. Nakon što se odjavite nećemo Vam više slati e-poštu, ali bismo i dalje mogli kontaktirati s Vama onoliko koliko je to neophodno u svrhu pružanja usluga koje ste tražili.

S) Kontakt-podaci

Sažetak – Kontakt-podaci

Možete kontaktirati s nama posredstvom pošte ili našeg online formulara.

Ako imate bilo kakve komentare, pitanja ili nedoumice vezane za bilo koju informaciju sadržanu o ovoj obavijesti ili bilo koja druga pitanja vezana za procesuiranje Vaših ličnih podataka od nas ili u naše ime, molimo da se obratite na sljedeću adresu:

Legal Department
Al Jazeera Media Network
PO Box 23127
Doha – Qatar

S nama kontaktirajte online.

T) Definicije 

Aplikacija podrazumijeva bilo koju aplikaciju koju smo mi učinili dostupnom (uključujući aplikacije koje smo učinili dostupnima posredstvom trećih subjekata, tj. njihovih prodajnih mjesta ili na bilo koji drugi način).
 
Adekvatna jurisdikcija je nadležnost formalno određena od Evropske komisije da pruži adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.
 
Kolačić je mala datoteka postavljena na Vašem uređaju kad posjećujete web-stranice (uključujući i naše). U ovoj obavijesti referenca "kolačić" uključuje analogne tehnologije kao što su web-pratilica ili jasni GIF-ovi.
 
Kontrolor označava osobu koja odlučuje kako su i zašto lični podaci procesuirani. U mnogim jurisdikcijama ima primarnu odgovornost usklađivanja s važećim zakonima o zaštiti podataka.
 
Služba za zaštitu podataka nezavisna je javna služba čija je zakonska obaveza nadgledanje usklađenosti s važećim zakonom o zaštiti podataka.
 
EEA je Evropski ekonomski prostor.
 
Lični podaci jesu informacije o bilo kojoj osobi, ili formi u kojoj je bilo koju osobu moguće direktno ili indirektno identificirati, posebno putem reference za identifikatora poput imena ili ID-broja, podataka o lokaciji, online identifikatora ili jednog ili više faktora specifičnih za fizički, psihološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturalni ili društveni identitet te osobe.
 
Proces, procesuiranje ili procesuiran(o) označava sve radnje vezane za bilo koje lične podatke, automatskim putem ili drugačije, poput prikupljanja, bilježenja, organizacije, strukturiranja, čuvanja, prilagođavanja ili izmjene, povlačenja iz datoteke, konsultacije, upotrebe, objavljivanja prijenosom, diseminacije ili činjenja dostupnim na drugi način, podešavanje ili kombinacija, restrikcija, osiguravanje ili uništavanje.
 
Procesor je bilo koja osoba koja procesuira lične podatke u ime kontrolora (osim zaposlenika kontrolora).
 
Relevantni lični podaci jesu lični podaci nad kojima mi imamo kontrolu. Eksplicitno, oni ne uključuju lične podatke nad kojima mi nemamo kontrolu.
 
Osjetljivi lični podaci jesu lični podaci o rasi, etnicitetu, političkim opcijama, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u trgovačkim unijama, fizičkom ili mentalnom zdravlju, seksualnom životu, bilo kojim aktuelnim ili navodnim krivičnim prekršajima, nacionalnom ID-broju ili bilo kojim drugim informacijama koje se mogu smatrati osjetljivim u skladu s relevantnim zakonom.
 
Standardne ugovorne odredbe jesu standardne odredbe koje je usvojila Evropska komisija ili Služba za zaštitu podataka i koje je Evropska komisija odobrila.
 
Stranica je bilo koja stranica koju vodimo ili održavamo mi ili treća strana u naše ime.