ENG

Uslovi i odredbe

(1)  Opće informacije i ciljevi Festivala

AJB DOC Film Festival je međunarodni festival dokumentarnog filma koji će se održati u Sarajevu od 09. do 13. septembra 2022.

Festival organizira televizijska kuća Al Jazeera Balkans, u saradnji s Al Jazeera Media Networkom i Al Jazeera Media Instituteom iz Dohe.

Cilj AJB DOC Film Festivala je afirmirati autore i dokumentarne filmove koji se bave društvenim fenomenima, stavljajući u fokus univerzalne ljudske vrijednosti kao što su hrabrost, istina, pravednost, tolerancija i kosmopolitizam.

Filmovi se prikazuju u tri sekcije: 

(a)  Takmičarski program

U zvaničnoj takmičarskoj selekciji AJB DOC Film Festivala bit će predstavljeno 12 dokumentarnih filmova namijenjenih televizijskom emitiranju.

(b)  Last Minute Cinema 

U netakmičarskoj selekciji Festivala „Last Minute Cinema“ bit će prikazana četiri dokumentarna filma koja su imala zapažen, često nagrađivan uspjeh na afirmiranim evropskim i svjetskim festivalima u prethodnoj godini.

(c) AJB Prikazuje 

U netakmičarskoj selekciji AJB prikazuje, emituju se dokumentarni filmovi koje je Al Jazeera Balkans producirala, kooproducirala ili naručila. 

(2)  Online obrazac za prijavu i plaćanje

Za prijavu filma za učešće na Festivalu, potrebno je popuniti i poslati AJB DOC online obrazac za prijavu.

(3)  Pošaljite nam Screener ili Vimeo link

Screener link: Link i šifru kopirati u online obrazac za prijavu u za to predviđenu rubriku.

Napomena: Šifra se ne smije mijenjati dok ne bude objavljena zvanična selekcija Festivala.

(4)  Razmatranje prijava za program

O konačnoj filmskoj selekciji AJB DOC Film Festivala odlučuje Programski odjel Al Jazeere Balkans prema sljedećim kriterijima:

  • Trajanje filma: od 22’ do 27’ i od 44’ do 55’, format TV dokumentarca;
  • Sve produkcije imaju pravo na prijavu, bez obzira na zemlju porijekla;
  • Za filmove koji nisu na engleskom jeziku, potrebno je dostaviti verziju s engleskim titlovima ili uz film dostaviti titlove u .srt formatu;
  • Zbog prijevoda na lokalne jezike za sve selektirane filmove potrebno je dostaviti transkript na engleskom jeziku;
  • Filmovi koji se prijavljuju za Takmičarski program ne smiju biti stariji od dvije godine u vrijeme prijave na Festival;
  • Filmovi koji se prijavljuju za Takmičarski program ne smiju biti prethodno emitirani na regionalnim televizijama, festivalima u Bosni i Hercegovini, niti javno dostupni na online platformama. 

 (5)  Naknade za prijavu i rokovi 

·      Redovni rok: 25 .maj – Autori iz regije (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo) oslobođeni su plaćanja.

(6)  Odlučivanje o programu

·       Podnositelji prijava bit će obaviješteni o finalnoj selekciji putem e-maila do sredine juna 2022.

·       AJB DOC Film Festival nema obavezu slati komentare ili povratne informacije u vezi s prijavljenim filmom podnositelju prijave ili bilo kojem zastupniku prijavljenog filma.

·       Podnositelji prijava obavezuju se na čuvanje povjerljivih informacija koje će biti razmijenjene u službenoj korespondenciji s predstavnicima AJB DOC Film Festivala te se obavezuju da ih neće prenositi trećim stranama.

·       Organizatori Festivala imaju punu diskreciju u utvrđivanju rasporeda i redoslijeda projekcija filmova i za javnost i za medije.

·       Nakon objave zvanične selekcije, Festival polaže pravo na korištenje inserata iz filmova u promotivne svrhe (do maksimalno tri minute) bez teritorijalnog ograničenja. Ako inserti nisu dostavljeni, Festival ima pravo napraviti jedan ili više inserata iz dokumentarnog filma za promociju, isključivo prije i tokom Festivala, s tim što se podrazumijeva da se cijelo djelo ni pod kojim uvjetima ne može objaviti.

·       Autori filmova koji nisu selektirani za Takmičarski program Festivala nemaju pravo na povrat sredstava koja su uplatili prilikom prijave.

 (7)  Žiri i nagrade

·      Nagrada za najbolji film takmičarske selekcije Festivala „AJB DOC Main Award“

O glavnoj nagradi za najbolji film odlučuje internacionalni žiri sastavljen od pet (5) članova.

·      Nagrada programskog žirija Al Jazeere Balkans „AJB Program Award“

O nagradi programskog žirija odlučuje Programski odjel Al Jazeere Balkans.

·       „Nagrada publike“

                     Svi filmovi prikazani na AJB DOC Film Festivalu ulaze u konkurenciji za nagradu publike.

(8)  Prava, ovlaštenja i obaveze

·      Prijavom filma na Festival, odnosno podnošenjem prijavnog obrasca, podnositelj potvrđuje i garantira da je nositelj prava na prijavu filma na AJB DOC te da je od vlasnika autorskog i srodnih prava dobio ovlaštenje i saglasnost za korištenje sadržaja prijavljenog filma, bilo kojeg sadržaja zaštićenog žigom i/ili drugog predmeta koji podliježe intelektualnom vlasništvu.

·      Osim toga, prijavom filma na Festival, odnosno podnošenjem prijavnog obrasca, podnositelj garantira da se sva prava emitiranja daju AJB DOC-u, izjavljuje da je vlasnik prava povezanih s djelom koje prijavljuje te da je ovlašten da ta prava dodjeljuje na korištenje i/ili prijenos trećim osobama.

·      AJB DOC, njegovi predstavnici, ovlaštene osobe i/ili zaposlenici neće se smatrati odgovornim za bilo kakvo neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja u filmu koji bi mogao predstavljati osnovu za potraživanja trećih strana.

·      Podnositelj prijave brani i u potpunosti štiti AJB DOC, njegove predstavnike, ovlaštene osobe i/ili zaposlenike od svakog potraživanja, gubitka, štete, odgovornosti i izdataka do kojih dođe na temelju potraživanja trećih strana u odnosu na prijavljeni film ili u vezi s takvim potraživanjima.

·      AJB DOC zadržava pravo da diskvalificira i isključi svaki film koji je predmet potraživanja trećih strana, u bilo kojem trenutku prije ili tokom Festivala.

·      Od trenutka kada podnositelj pošalje prijavu za učešće na Festivalu i kada ista bude zaprimljena, prijava ne može biti povučena. Ako film bude odabran za zvaničnu selekciju Festivala, isti će biti prikazan.

·      Podnositelj prijave garantira da su sve informacije o prijavljenom filmu ispravne i tačne te da će Festivalu staviti na raspolaganje sve potrebne informacije, materijale i druge relevantne sadržaje.

·      Režiseri, producenti i distributeri nagrađenih filmova se obavezuju da će navesti nagradu i AJB DOC u zvaničnim i promotivnim materijalima te u distribuciji filma.

·      Odabrani i nagrađeni filmovi mogu koristiti logo AJB DOC Film Festivala i tekst “Zvanična selekcija” ili “Nagrada AJB DOC 2022” u promotivne svrhe. Logo će biti dostavljen u digitalnom formatu.

·      AJB DOC zadržava pravo da pripremi vlastiti tekst za katalog Festivala, programe, letke i druge promotivne materijale.

·      Screener i prijavni materijal se ne vraćaju. Nije potrebno slati kopije za prikazivanje, master trake ili druge originale.

·      Učešćem na AJB DOC Film Festivalu prihvatate ova pravila.

·       Organizator Festivala zadržava pravo izmjene i dopune ovih pravila.

·       Programska i logistička služba Festivala kontaktirat će sve autore filmova selektiranih za Takmičarski program vezano za logističke i tehničke detalje koji se odnose na njihovo učešće na Festivalu.