ENG

Impressum

Festivalski odbor: Ahmed Mahfouz Nouh, Tarik Đođić, Adel Ksiksi

Direktor Festivala: Edhem Fočo

Producenti Festivala: Nejra Kozarić, Ida Makarević

Programski odbor: Sead Kreševljaković, Lejla Dedić, Đani Hasečić

Direktor MarketingaVedad Sejfić

Odnosi s javnošću: Nadira Dacić, Sanela Ferhatović

Društvene mreže: Nihad Kadić, Benjamin Bajramović

Koordinator treninga: Nadira Dacić, Ishak Jalimam

Tehnički direktor: Kenan Pašić

Tehnička podrška: Admir Lisica

Kreativni direktor: Muamer Adilović

Kreativni tim: Adnan Halvadžija, Ajša Beširević, Mirza Pašalić, Ramiz Zorlak, Sanel Preljević, Vanja Jovišić

Festivalski tim: Elma Ljubčić, Dženita Arifović, Adisa Smajić, Lamija Bezdrob, Ilma Čomor