ENG

Kontakt

Aljazeera Balkans d.o.o.

Trg djece Sarajeva 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon:  (+387 33) 897-200,  (+387 33) 897-314

Fax:  (+387 33) 266-601

 

Al Jazeera Balkans Documentary Film Festival (AJB DOC)

Trg djece Sarajeva 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Web: www.ajbdoc.ba

E-mail: info@ajbdoc.ba

Telefon direkcije: +387 33 897 310

 

Sektor programa

 

Sead Kreševljaković, selektor

sead.kresevljakovic@aljazeera.net

 

Lejla Dedić, selektorica

lejla.dedic@aljazeera.net

 

Đani Hasečić, selektor

djani.hasecic@aljazeera.net

 

 Sektor produkcije 

 

Nejra Kozarić,  producent

nejra.kozaric@aljazeera.net

 

Nadira Dacić, PR i komunikacije; Koordinator trening programa

nadira.dacic@aljazeera.net

 

Sektor marketinga

Vedad Sejfić

marketing@aljazeera.net