ENG

Akreditacije

AJB DOC PROGRAMME AKREDITACIJE

Nosioci AJB DOC Programme akreditacije, uz pokaz iste, imaju pravo preuzeti najviše jednu kartu za svaku od projekcija filmova na AJB DOC Film Festivalu. Sama akreditacija nije dovoljna za ulaz na projekciju. Za preuzimanje karata nosioci akreditacije se mogu obratiti koordinatorima na info pultu ili direktno na Box Office u kinu. U slučaju da nosilac akreditacije želi preuzeti veći broj gratis karata dužan je o tome obavijestiti Ured za goste koji će preuzeti dalje korake i obavijestiti nosioca akreditacije o mogućnostima realizacije.

AJB DOC GUEST AKREDITACIJE

Nosioci AJB DOC Guest akreditacije, uz pokaz iste, imaju pravo preuzeti najviše jednu kartu za svaku od projekcija filmova na AJB DOC Film Festivalu. Sama akreditacija nije dovoljna za ulaz na projekciju. Za preuzimanje karata nosioci akreditacije se mogu obratiti koordinatorima na info pultu ili direktno na Box Office u kinu.

AJB DOC PRESS AKREDITACIJE

Nosioci AJB DOC Press akreditacije, uz pokaz iste, imaju pravo preuzeti najviše jednu kartu za svaku od projekcija filmova na AJB DOC Film Festivalu. Sama akreditacija nije dovoljna za ulaz na projekciju. Za preuzimanje karata nosioci akreditacije se mogu obratiti koordinatorima na info pultu ili direktno na Box Office u kinu. U slučaju da karte za projekciju nisu dostupne, koordinator Box Officea će predstavnika medija obavijestiti o alternativnom načinu za pristup željenoj projekciji.