ENG

Glas mladih za mir: Sarajevski okrugli stol o medijima i javnim politikama

Populacijski fond Ujedinjenih nacija, zajedno s Festivalom dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans, Regionalnim uredom za saradnju mladih Zapadnog Balkana i Volonterskim programom Ujedinjenih nacija, je održao događaj u sjedištu UN-a u Sarajevu, slaveći važnu ulogu mladih u izgradnji mira i kreiranju politika.

Glas mladih za mir: Sarajevski okrugli stol o medijima i javnim politikama

Ovaj događaj  od 8. decembra dio je niza događaja koji se održavaju ususret Danu ljudskih prava, 10. decembra, kojim se obilježava 75. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Taj historijski dokument utjelovljuje neotuđiva prava svih - bez obzira na rasu, boju kože, vjeru, spol ili dob.

Okrugli stol u Sarajevu istraživao je mirovni aktivizam mladih na Zapadnom Balkanu i promatrao kako regija provodi Rezoluciju 1250 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o Agendi za mlade, mir i sigurnost.


Samid Šarenkapić, voditelj odjela za mlade u UNFPA u BiH, naglasio je ključnu ulogu angažmana mladih u oblikovanju postkonfliktnog identiteta Bosne i Hercegovine. Istaknuo je značajan potencijal mladih. Šarenkapić je izjavo: "Ovi mladi ljudi donose svježe perspektive, inovativna rješenja i duboku želju za napretkom, koji su ključni u suočavanju sa složenim izazovima poslijeratnog društva."


Direktor Film Festivala AJB DOC, Edhem Fočo, ističe važnost kreiranja kratke i efektne dokumentarne forme koja daje priliku mladim autorima da, za relativno kratko vrijeme i svojim mobilnim telefonom, stvore sadržaj koji razumiju mlađi gledaoci. Mi smo zahvalni UNFPA na ovogodišnjoj saradnji, mislim da će ova saradnja dati dodatnu važnosti našem nastojanju da mlade autore, ali i publiku, vežemo za dokumentarni film, kao možda najefektnijem alatu za dublje shvaćanje najvažnijih tema današnjice.


Dr. Jago Salmon, šef Ureda za koordinaciju UN-a u Bosni i Hercegovini, dodao je: „Pozivam svakoga od nas, od kreatora politika do nastavnika, od civilnog društva do međunarodnih organizacija, da donesemo odluku o ulaganju u mlade Bosne i Hercegovine, slušajući ih i dajući im alate koji su im potrebni. Jer u njihovom glasu leži sjeme budućnosti Bosne i Hercegovine.”

Na događaju je prepoznato da se angažman mladih u BiH suočava sa značajnim izazovima. Političke podjele i dalje sprečavaju inkluzivo sudjelovanje mladih u donošenju odluka i ograničavaju mogućnosti, često sprečavajući puno ostvarivanje potencijala mladih. Kroz zajednička nastojanja da se suprotstavi ovim izazovima i pokaže bezbrojne sposobnosti mladih u BiH, UNFPA, u saradnji sa svojim partnerima, aktivno radi na uključivanju mladih.


Na događaju su Al Jazeera Balkans i Populacijski fond Ujedinjenih nacija dodijelili nagrade mladima u regiji za inovativne oblike pripovijedanja, usmjerene na izazovne, osjetljive teme, predstavljanje novih, dinamičnih priča i promoviranje narativa o miru.


Nagrade su osvojili Azra Mešić, Enis Prijić, Kemal Softić, Nidal Šaljić i Jovana Stjepanović.

***   

Ovaj angažman dio je zajedničkog projekta UN-a „Mladi za inkluziju, jednakost i povjerenje', koji financira Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira, a provodi se na Zapadnom Balkanu.