ENG

Box Office 2022

Karte se mogu kupiti isključivo u prostorijama Cineplexxa, na pultu AJB DOC
i to od 07. do 13. septembra 2022. od 12:00 do 22:00.
 
Plaćanje se vrši gotovinom u konvertibilnim markama (KM) ili kartično (debitnom ili kreditnom karticom).
 
Akreditovani učesnici dužni su uz pokaz akreditacije preuzeti svoju besplatnu kartu na Box Officeu.
Ulazak samo uz akreditaciju neće biti omogućen.
 
Kontakt: boxoffice@ajbdoc.ba