ENG

Patrizia Manzini

Patrizia Mancini u Francusku se doselila krajem 2010. godine, nakon odbrane magistarskog rada na temu Historija i kritika kinematografije na Univerzitetu u Rimu.

Patrizia Manzini

Patrizia Mancini u Francusku se doselila krajem 2010. godine, nakon odbrane magistarskog rada na temu Historija i kritika kinematografije na Univerzitetu u Rimu. Radila je u Chalet Pointuu, francuskoj kompaniji koja se bavi distribucijom DVD-ova, specijalizovanom za kratke filmove. U oktobru 2011. godine prelazi u kompaniju Wide House, gdje je radila kao menadžerica odjela za rad s klijentima i marketing, a krajem 2012. počinje raditi u odjelu prodaje, nakon čega dolazi na njegovo čelo. Krajem 2016. napušta Wide House, a nakon što je bila selektorica na Paris Co-Production Villageu, počinje raditi u italijanskoj kompaniji Slingshot Films. Krajem 2017. postaje dio tima Sunny Side of the Doc te radi na razvoju međunarodnih projekata.